ЧИСТ РУЗА?

Чист рӯза? Як набарди тан ба тан,
Як ҷиҳоде бо сипоҳи «ман» ва «МАН».

Корзоре аз бақову аз фано,
Санҷише аз худ ба руҳи хештан.

Иҷтиноб аз обу нон охир ки чи?
Қурби ҷону тан ба Холиқ доштан.

Рӯза — васли руҳ бо он Руҳбахш,
Дурӣ аз ишкам – адуи ҷону тан.

Боз кардан чашми дил бар сӯи Ҳақ,
Бастан аз гуфторҳои бад даҳан.

Базми тоат, базми нури давлат аст,
Чун Худо мехонадат, пас сар бизан.

Рӯза худ ойинаи Ҳақбоварист,
Шустан аз худ гарду хоки ширку занн.

Рӯза – пайкоре ба ҳар бегонагӣ,
Рӯза яъне сохтан дар худ Ватан.

Рӯ ба даргоҳи Худо овар, азиз,
То наёбад раҳ ба дилҳо аҳриман.

Як даме худ бош берангу риё,
Он ниқоби сурати худро бикан.

***

Ҳар қадар аз рӯза гӯям андак аст,
Пас салоҳ он аст, кам гӯям сухан.

 

Реклама

АНДУҲИ ТУ ҶО НАМЕШАВАД ДАР ОЛАМ

(Нолаҳое нотамом дар суги Устод Муъмин Қаноат)

 

Рафтӣ, эй устоду оташ бар дилу ҷонҳо задӣ,

Пар задӣ, боди хазонро бар гулистонҳо задӣ.

 

Абри сад фасли баҳоре пушти чашмам ҷо гирифт,

Вопасин ашъорро бо лаҳни боронҳо задӣ.

 

Будани ту эътимоди шеър буду шоирон,

Рафтӣ, аммо рахнае бар кохи имонҳо задӣ.

 

Шоире будӣ, ки дар паҳнои шеъри порсӣ,

Парчаме аз ҳувият, фарҳанг, инсонҳо задӣ.

 

Аз тамаллуқ дур будӣ, бо садоқат ошно,

Ҳарфро аз обу аз ойина бо онҳо задӣ.

 

Шоири дардошно, устураи миллатпараст,

Мисли Аҳмадшоҳ дасту дил ба туфонҳо задӣ.

 

Шеъри оламгири ту худ эътибори миллат аст,

Муҳри миллатро ба рӯи барги давронҳо задӣ.

 

Тоҷикистон аз ғами ту мотамистон шуд, дареғ,

Ҳасрате дар қалби эронию афғонҳо задӣ.

 

То ҷаҳон боқист, номат ҳамрадифи лаҳзаҳост,

Исми зебои худатро дар дилу ҷонҳо задӣ.

 

***

 

«Тоҷикистон – исми ман» гуфтию исмат зинда бод,

Алвидоъ Муъмин Қаноат, алвидо эй зиндаёд!

***

Абрам, ки ба рӯи даштҳо меборам,

Бодам, ки ба марги баргҳо менолам.

Зарфи дилам аз ғами ту уфтоду шикаст,

Андуҳи ту ҷо намешавад дар олам.

Аз рафтанат имрӯз Ватан мегиряд

Бозор ҳам паранда шуд, аз шоха пар кашид,

Бо рафтанаш галӯи ҳама халқро дарид.

Дар рӯзгори рафтаи ғурбаткашидааш,
Чизе ба номи отифа аз «мо»ву «ман» надид.

 

***

 

Як шаби пайкарнавози навбаҳор,

Дидаам дар осмон маҳтобро

Ки миёни абрҳо овора буд,

Ёдам омад шеъри Бозор!

 

Дар нишеби дарраи пурпечи куҳ,

Дидаам ғарқи ҳаёҳу обро

Даргурез аз садди санги бора буд,

Ёдам омад шеъри Бозор!

 

Дар ғуруби пурсукут, аммо шигарф,

Дида дар оффоқ нони офтоб,

Аз гузашти рӯзи дигар пора буд,

Ёдам омад шеъри Бозор!

 

Дар хиёбоне пур аз ғавғои шаҳр,

Дида рӯи курсие навошиқе

Рӯ ба у бо ёри худ дар зора буд,

Ёдам омад шеъри Бозор!

 

Шеъри ӯ дар парчами болои сангарҳо баланд,

Шеъри ӯ дар шир-шири доси даравгарҳо баланд,

Шеъри ӯ дар мӯи то зонуи духтарҳо баланд,

Шеъри ӯ аз хокдон то мулки ахтарҳо баланд!

Аъзам Хуҷаста.1984

***

Ҳаво сарду фазои шеър сард аст,

Ки баъд аз ин тамоми фасл зард аст.

Тулуъат достони дарди миллат,

Ғурубат иддаеро шод кардаст.

 

***

Аз марги ту руҳи шеъри ман мегиряд,

Чун абри баҳор дар чаман мегиряд.

Эй ҳанҷараи расои ашъори баланд,

Аз рафтанат имрӯз Ватан мегиряд.

БАҲОРОНАҲО

Дар чашми ту ояҳои пинҳон дидам,

Аз хандаи ту шукуҳи борон дидам.

Мӯи ту ки мояи парешонӣ ҳаст,

Ман дидаму хешро парешон дидам.

 

Чун чашмаи беқарор хандон астӣ,

Ҳамнусхаи рушани баҳорон астӣ.

Ҳар ҷо, ки равӣ шукуфа бармехезад,

Билло ба Худо, ки духти борон астӣ.

 

Бо ёди ту беқарор мемонам ман,

Бе рӯи ту бебаҳор мемонам ман.

Аммо паси ин ҳисори дилтангиҳо,

Як панҷара интизор мемонам ман.

 

Аввал ба забони ишқ суҳбат кардӣ,

Байту ғазали маро иродат кардӣ.

Аммо ахиран ба маҳфиле гапчинакон

Гуфтанд, ки бе Хуҷаста одат кардӣ.

Дадманиш

Дина аз пеши ман, ки рад шуда буд,
Дидам, ин зан чи қадр бад шуда буд!

Бетафовут, бидуни ҳеҷ нигоҳ,
Сард монанди як ҷасад шуда буд.

Мисли маъшуқае, ки дар як дам
Бо ту бегона мешавад, шуда буд.

Фук боло гирифта мерафту
Расми ағёрро балад шуда буд.

Нақшаи интиқом дар зеҳнаш,
Ҷои одам, дареғ, дад шуда буд!

Пеши по дода ӯ маро ҳар бор
Дар масирам ҳазор сад шуда буд.

Ман наранҷидаам, аз ӯ чун ӯ
Муртад аз ҳафт пушту ҷад шуда буд

Хӯйи зишташ танида дар рӯҳаш
Зери по мондаву намад шуда буд.

Дер шуд

Дилам ба «лутф»-и ғамат пир шуд, дигар набиё,

Ки бе ту аз ҳама кас сер шуд, дигар набиё.

 

Ҳазор бор туро хондаам, биё баргард,

Наомадию кунун дер шуд, дигар набиё.

 

Ҳамон нигоҳ, ки як вақтҳо умедам буд,

Ба чашми хастаи ман тир шуд, дигар набиё.

 

Куҷост он ҳама шуру куҷост он ҳама ишқ…

Ҳавои зиндагӣ дилгир шуд, дигар набиё.

 

Чи қадр бе ту шикастам, ки оқибат буғзам,

Чу устухон гулугир шуд, дигар набиё.

 

Шунидаам, ки меойӣ, вале чаро ҳоло?

Хуҷастаат, ба Худо, пир шуд, дигар набиё.

Ёде аз «Хастаги»

Хастаам ман,

Аз хаёли ман бирав.

Кучаҳои сарди эҳсоси маро

Бо садои қалби ташна,

Ташнаи ишқу хавас

Пур макун аз боди руъё,

Мераву дигар наё!

 

Ҳайрати ёди ту дар хамёзаҳои оҳи ман

Руҳи гулҳои баҳорӣ медиҳад

Дар ғуруби абрии буи хазони сӯхта

Атри боли шабнамолуди қанорӣ медиҳад.

 

Оре, оре,

Хастаам ман

Чун ғуруби ғурбати андуҳи дарде ношинос,

Руҳи ҷони хастаам бо бодҳои бетараф

Мезанад худро ба пойи раҳгузарҳо,

Гоҳ дар бустону гоҳе дар кавири бе алаф.

 

Ман фиреби ту ва ту фанди манй,

Дар саробе мо ба фикри соҳилем.

Дар рикоби корвоне, ки матоаш шиша аст,

Дар кавире мешитобем…

Бе нишони манзиле

….

Хастаам ман.

Кош …

Ҷои ин панҷараҳо кошкӣ девор набуд,

Қисмати мову шумо мотами бисёр набуд.

 

Кош мешуд, ки саодат бари мо механдид,

Одам ин гуна парешондилу афгор набуд.

 

Кош дар кулли ҷаҳон ишқ ҳукумат мекард,

Хабаре аз талаву ғорату куштор набуд.

 

Осмон чатри ҳимоят ба замин во мекард,

Дашнаву тиру бало рӯи кас овор набуд.

 

Мегушудем ба рӯи дили ҳам панҷараро,

Пушти ин панҷара андешаи озор набуд.

 

Ҳар куҷо замзамаи мавҷи хушӣ мепечид,

Одам аз зиндагиаш хаставу безор набуд.

 

Зиндагӣ файзу сафоро ба ҷаҳон мебахшид,

Ҳаққи мо дар кафи гургони ситамкор набуд.

 

Эй басо мардуми бечора, ки шуд овора,

Кош аз ранҷи муҳоҷир гапу ахбор набуд.

 

Ҳама дар хилвати оғӯши Ватан меболид,

Ба дари хонаи бегона касе зор набуд.

 

Ҷои овози чаковак ҳама ҷо тақ-тақи тир,

Кош мешуд, ки ҳамин тақ -тақи такрор набуд.

 

Кош аз дасти ҳамин ДОИШиёни хунхор,

Аҳли дунё ҳамаи сол азодор набуд.

 

Ному бадкории  «толиб» зи ҷаҳон гум мешуд,
Толибе буд, ба ҷуз толиби он Ёр набуд.

 

Кош мо аз таҳи дил ҷумла яке «МО» будем,

Ин ҳама «ман-манӣ»ву ойини бозор набуд.

 

 

Хоҳам гуфт

Ғазал барои дили доғдор хоҳам гуфт,

Барои марду зани дилфигор хоҳам гуфт.

 

Ҳамешаҳо сухан аз «зулфи ёр» гуфтам, бас,

Ва ин замон зи хами гирудор хоҳам гуфт.

 

Яке ба мотами фарзанди хеш менолад,

Аз ӯ ба гӯши кари рӯзгор хоҳам гуфт.

 

Яке ба хилвати шаб беқарор мегиряд,

Ва аз ниҳояти ашки қатор хоҳам гуфт.

 

Яке дар оташи ҷонсӯзи дард месӯзад,

Ки аз ғамаш ғазали бешумор хоҳам гуфт.

 

Тамоми панҷараҳо рӯи боғ пӯшида,

Вале ғазал ба шукӯҳи баҳор хоҳам гуфт.

 

Ва пушти панҷара марде ғариб ғамгин аст,

Ки аз забони вай, аз интизор хоҳам гуфт.

 

Ҳазор зулму ситам меравад ба ҳамвандам,

Аз он диёр, аз он шаҳри ёр хоҳам гуфт.

 

Ва ҳол чун ғазал аз дарду оҳ мегӯям,

Ду байти талх ҳам аз Қандаҳор хоҳам гуфт.

 

Барои Кобулу Балхам – диёри ҷангзада,

Барои Ғуру Ҳироту Мазор хоҳам гуфт.

 

Азизи ман, ситами рӯзгор мегузарад,

Ки бо киноя на! бо ифтихор хоҳам гуфт.

 

Пагоҳи рӯшану уммед мерасад аз роҳ,

Ҳазор шукр ба Парвардигор хоҳам гуфт.

 

 

Биё

Беморам, эй азиз,

Ба диданам биё.

Бо худ китоби шеърҳои ошиқонаатро биёр,

Ва дар вуҷуди ман қалам бизан.

Ба рӯи баргҳои зарди пайкарам қадам бизан.

Биёву ояҳои сабзи навбаҳорро

Ба ҷисми ман бидам,

Ки аз дами масеҳият

Чу бод нола сар диҳам,

Хазонро зи сарнавишти гулфишон хабар диҳам.

Ва шохаҳои ҳамчу тир фурӯшуда ба ҷисми боғро,

Дубора навдаҳои тар диҳам.

 

Биё!

…Наойӣ, дар рикоби баргҳои зард,

Чу боли офтоби хастаи ғуруб

Суқут мекунам.

Нафаси хотирахо

Ба ёди шодравон Қувват Давлат,дар гиромидошти 65 солагиаш

Дар сари турбати ту бо дили пурхун моем,

Бе ту дар маҳфили шодӣ ҳама маҳзун моем.

 

Он ки аз кӯрии мо, бехабарон рафт туӣ,

Ин ки шуд дар сари сад махмаса мадфун, моем.

 

Он ки зери бағалаш ойинаҳо дошт, туӣ,

Ин ки сангиндилу садрангу дигаргун, моем.

 

Он ки аз олами пурҳодиса дилканд, туӣ,

Ин ки шуд бандаи дунёи пурафсун моем.

 

Он ки дар кӯҳи бақо ҳайкали шаън аст, туӣ,

Ин ки дар боди фано сояи ҳомун моем.

 

Кам касе қадри туву шеъри туро медонист,

Баъди марги ту ҷигарсӯхта акнун моем.

 

Ин туӣ дар нафаси хотираҳо мепечӣ,

Ва аз ин доираи хотира берун моем.

 

Ин туӣ фарри калому суханат побарҷост,

Ва ба ҳукми ҷаҳиши санги фалохун моем.

 

Ин туӣ рафта ба аршу шудаӣ рошиди мо,

Ин ки дар фарши залолат шуда вожун моем.

 

Руҳат омехтаи руҳи замон аст, рафиқ,

Ки ба Гулбонги ғазалҳои ту мадюн моем.

ШУМО…

Шумо аз руҳи истеъдод метарсед,

Дарахти бебаред, аз бод метарсед.

 

Ҳама кори шумо саркуби эъҷоз аст,

Қалам гумкарда, аз эҷод метарсед.

 

Шумо шоирнамои шеърбофонед,

Ки аз шеъри сара, эй дод! метарсед.

 

Чунон дар хилвати зулмот мадфунед,

Агар моҳӣ кунад фарёд, метарсед.

 

Ба чашми  ҳар ҷавоне хок мепошед,

Ба ин бедодиҳо аз дод метарсед?

 

Шумо безавқу беруҳед, медонам,

Ва аз ҳар навҷавони шод метарсед.

 

Шумо танҳо ба фикри хештан ҳастед,

Ки аз шӯри дили озод метарсед.

 

Вале аз чи наметарсед  аз Яздон,

Ва аз курсӣ чу аз Шаддод метарсед?

БАДФАРЗАНД

15128932_902812396520069_2637117432506719511_o

Бишнавед аз банда ҳарфе чандро,
Достони марди бефарзандро.

Дар яке аз рустоҳои қадим,
Зиндагӣ мекард Бобо Шокарим.

Дар миёни кӯҳ танҳо менамуд,
Ҳеҷ кас ҳамроҳу ҳамрозаш набуд.

Хонааш монанди қалбаш танг буд,
Зиндагӣ дар ин саро беранг буд.

Дар яке аз рӯзҳои тирамоҳ,
Бар само печид аз ӯ дуди оҳ.

Бемадору хаставу дилреш буд,
Нодим аз ҷурму ҷафои хеш буд.

…Ӯ чӣ карда, ки пушаймон гашта аст,
К-ин чунин зору парешон гашта аст?

Тир аммо аз камон барҷаста буд,
Кӯчаи лутфи Худо ҳам баста буд.

Пеш аз ҳар кор бояд фикр кард,
То нагардӣ хор, бояд фикр кард.

Синааш оташфишони дард буд,
Сураташ афсурда буду зард буд

Ногаҳон чашмаш ба ҷое хира шуд,
Рӯзи рӯшан дар нигоҳаш тира шуд.

Акси модар дид, ӯро ёд кард,
Лаҳзае аз таҳти дил фарёд кард.

Ёдаш омад, модараш бемор буд,
Гӯшае афтода хору зор буд.

Нола мекарду тавалло: — “Эй писар,
Як даме бар ҳоли зори ман нигар.

Ман туро парвардаам, эй ҷони ҷон,
То шавӣ дар пириҳо манро тавон.

Ташнаам, як косаи обам биёр…”
Гиря мекард модари ӯ зор-зор.

ӯ вале бо модараш номеҳрубон,
Бетафовут буд бо модар, ҷавон.

Аз ҳузури модараш безор буд,
Кори ин мардак фақат озор буд.

Модари бечораро шаллоқ зад,
Вой! Муште бар Худои пок зад!

Модари пираш замин уфтода буд,
Он ки шири пок бар ӯ дода буд!

…Ҳар кӣ модарро азият мекунад,
Рӯзгори хеш зулмат мекунад.

Ҳар кӣ бо модар намояд кори зишт,
Мешавад маҳруми даргоҳи биҳишт.

Модари бечора он муште, ки хурд,
Лаҳзае баъд ҷон ба Яздон доду мурд.

Мард рафту мардумонро ҳой гуфт,
Пеши онҳо гиря карду вой гуфт.

Қисса инҷо мешавад худ мухтасар,
Чунки қасди мо бувад чизи дигар.

Солҳо рафтанду аммо Шокарим,
Шуд гирифтори балоҳои азим.

Ҳамсараш Бибишарофат ҳам гузашт,
Он замон ки Шокарим буд сию ҳашт.

Баъди он маҳзуну белабханд шуд,
Бенасиб аз меваи фарзанд шуд.

З-он ки шуд фарзанд боғи қиблагоҳ,
Ҳар ки бадфарзанд шуд умраш табоҳ.

Мард гарчи даҳ карат ҳаҷ рафта буд,
Лек роҳи ростро каҷ рафта буд.

Каҷдилӣ аз каҷраҳӣ сар мешавад,
Гӯш чун бепарда шуд, кар мешавад.

Ҳар касе к-у модари худ хор кард,
Куфр ӯ бар довари додор кард.

Бо дуои модари худ Шокарим
Сифлаю нодор гашту шуд ақим…

Ба Худо месупорамат

ir2211-1

Эй рафта бар сафар, ба Худо месупорамат,

Эй ҷону эй ҷигар, ба Худо месупорамат.

 

Бахтат ҳамеша ҳамраҳу роҳат сафед бод,

Дар марзи баҳру бар, ба Худо месупорамат.

 

Ҳар ҷо ки меравӣ ҳама дам сарбаланд бош,

Ҳошо, на дар ба дар, ба Худо месупорамат.

 

Меҳри Ватан ба дил бибар, онро макун иваз

Бо кишвари дигар, ба Худо месупорамат.

 

Бархе хасон талоши ту нодида дидаанд,

Онҳо куҷо башар? Ба Худо месупорамат.

 

Аз сифлагони касфуруш, аз бардагони нафс,

Ту кардаӣ ҳазар, ба Худо месупорамат.

 

Ин ҷамъи гургу меш чу одам ба суратанд,

Эй поку хушназар, ба Худо месупорамат.

 

Дидам, ки завқу шури ту саркуб мешавад,

То бошӣ борвар, ба Худо месупорамат.

 

Дасти дуо ба сӯи Худо боз кардаам,

«Эй ғоиб аз назар, ба Худо месупорамат*».

 

*Аз Хоҷаи Шероз

Дар «чамъи» шумо

%d0%b6%d1%8e%d1%80%d0%b8

Ин ҷо ҳама ҷамъанду парешон,
Ин ҷо ҳама мотамзада хандон.

Дар маҳбаси торикӣ асиранд,
Дар зоҳири худ ҷумла фурӯзон.

Ин ҷо ҳама бадхоҳу ҳасуданд,
Лекин сухан аз бахшишу эҳсон.

Аҳли қаламу беқалам астанд,
Мафкурафиребанду ҳавасрон.

Аз ҳамқалами хеш бидузданд,
Подошу мукофот чи осон.

Ин ҷо шуда майдони рақобат,
Навкисаю навхоҷа санохон.

Оне ки фақат сафсата гӯяд,
Худро бигирад шоири даврон.

Ин ҷо чи суханбозу сухансоз,
Маддоҳу гадопеша фаровон.

Гӯянд сухан аз ватану халқ,
Дар асл ҳама ташнаи унвон.

Ин ҷо каси ҳақгӯй ками кам,
Ҳақшӯй вале реги биёбон.

Ин ҷо чи басо воизу мулло
Дар хилвати худ пайрави шайтон.

Алфози Худоро бифурӯшанд,
Ин фосиқакон қимату арзон.

Ин ҷо ҳама қориву ба ман гӯ,
Ку пайрави воқеийи Қуръон?

 

***

Ҳақиқат- барги зери пост ин ҷо,
Шарофат-ҳарфи бемаъност инҷо.

Муҳаббат-сарвати аздастрафта,
Ҷаҳолат кӯҳи побарҷост инҷо.

Рафоқат куртаи дарбеҳкарда,
Адоват қоматаш болост инҷо.

Ибодат-одат аз руи риёву
Наҷобат –беваи танҳост инҷо.

Латофат-як бағал гулҳои мурда,
Хабосат-духтари зебост инҷо.

Ҳасодат мисли зарпечак, валекин
Хиёнат – пояи дунёст инҷо.

Саховат-мусафеди дастларзе,
Ҳимоят-марди бепарвост инҷо.

Қазоват-одати дерина, аммо
Маломат-пешаи инҳост инҷо.

Рисолат-суннати азёдрафта,
Ҷасорат- ҷурми бас болост инҷо.

Адолат – кудаки маъсуми даврон,
Ки кури кури модарзост инҷо.

Басират- пири барҷомондаеву
Риёзат – навраси барност инҷо.

Намонда эътибори ишқ, эй вой,
Яке «Маҷнун» яке «Лайлост» инҷо.

Хулоса Ишқ аз мо куч карда,
Ва нафрат вижагии мост инҷо.

Ҳама бо сояҳои хеш қаҳранд,
Қаробат, оҳ, як руъёст инҷо.

Чароғи меҳрубониҳо шикаста,
Ки чашми ишқ нобиност инҷо.

Фазилат баргаи беэътибор аст,
Ки ҳар «доро» яқин «доно»ст инҷо.

Худашро, оҳ арзон мефурӯшад,
Ҳар он шахсе, ки мансаб хост инҷо.

Дилам аз ин ҳама андуҳ танг аст,
Ки паҳнои ғамам саҳрост инҷо.

Хулоса ҳар куҷо танҳо «через» аст,
Барои НОМ даъвоҳост инҷо.

Ман аз ҷои дигар чизе нагуфтам,
Ҳар он чи гуфтаам инҷост, инҷо.

 

Ин сон набудааст

1-1

Он шоирам, ки шеъри тарам нон набудааст,
Танҳо барои ишкаму дандон набудааст.

Байте нагуфтаам ба таманнои ошу об,
Қасдам пулу зиёфати арзон набудааст.

Васфе агар намудаам аз ёру аз диёр,
Манзури ман тафохури осон набудааст.

Безорам аз таҳоҷуми амвоҷи шоирӣ,
Мақсуди ман гирифтани унвон набудааст.

Ҳар шеърпора гуфтаам аз ваҳдати вуҷуд,
Шукри Худо, ки шеъри парешон набудааст.

Чизе агар ба ҳурмати хубон навиштаам,
Асло барои шаҳвати шайтон набудааст.

Гуфтанд, шеъри хуб мудовои дардҳост,
Аммо дареғ, фарзия ин сон набудааст.

Дар маҳфиле, ки аҳли ҳунар сангу шишаанд,
Дидам чароғи шеър фурузон набудааст.,

Аммо ба ҳар ҳисоб, ки ин шеъри пуч нест,
Ойинаро гувоҳ, ки урён набудааст.

Солики мулки дил

%d0%b0%d0%b1%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%b4-%d1%84%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%bbМуборакбодие ба зодрузи дуст ва бародари гиромиам, Абдурашиди ФОЗИЛ

Дарё шавад уқёнус бо мавҷи хурӯшонаш,
Ҳар зарра шавад анҷум бо нури фурӯзонаш.

Эй солики мулки дил, бо дилшудагон ҳамсӯ,
Он шабнамӣ, меламъад дар ҳолаи тӯфонаш.

Аз тан чу буридастӣ, дилро шудаӣ маскун,
Ҳар дил, ки ту дилдорӣ, Ҳақ гашта санохонаш.

Ҳам аҳли назар ҳастӣ, ҳам аҳли сухан ҳастӣ
Суфии раҳи тақво, эй пайрави фармонаш

Дар боргаҳи ирфон-хилватгаҳи танҳоӣ,
Ҳамроз шавӣ бо Ӯ, ҳамсуфраву ҳамхонаш.

Эй орифи шӯрида, ҳамшаҳрии Мавлоно,
Донандаи асрорӣ эй ҳофизи Қуръонаш.

Милоди Шумо бар мо, ҳамвора муборак бод
Ё Раб ту муҳаббат кун, мебош нигаҳбонаш

 

Ниничаи ман

%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%80%d0%b8%d0%bd

Насрини ман, Насрини ман,

Ниничаи ширини ман.

Дар Каҳкашони зиндагӣ,

Эй хушаи Парвини ман.

 

Ту омадию сур шуд,

Кошонаам пурнур шуд,

Дар печу тоби зиндагӣ

Танҳоӣ аз ман дур шуд.

 

Ту нинии нози манӣ,

Ҳамбозу ҳамрози манӣ.

Дар вусъати бе ғуссагӣ

Шаҳболи парвози манӣ.

 

Аммо каме бехобакӣ,

Нимишабон бетобаки.

Меронӣ хоб аз чашми ман,

Шайтунаки, офтобакӣ…

Дар «Шоми шеъри Гулноз» газале барои Гулноз

 

Маҳзарат ойинаи ишқ, сафо овардӣ,

Ин сафоро магар аз куйи Худо овардӣ?

 

Ин чи давлат, чи саодат, чи муборак базмест,

Як бағал ишқ ту бар маҳфили мо овардӣ.

 

Чашм то боз намудӣ гули эҷод шукуфт,

Ин ту будӣ, ки ғазалро ба само овардӣ.

 

То набудӣ ҳама ҷо сояи хомӯшӣ буд,

Омадӣ, ҳамраҳи худ созу наво овардӣ.

 

Дар Ироқи дили мо фитнаи ДОИШ гум шуд,

Ваҳдату сулҳу сафоро  чи ба љо овардӣ.

 

Одам аз себи ғазалҳои ту Ҳавво бинад,

Шуру ангезаи исёни варо овардӣ.

 

Дар ғазал кори ту олӣ, суханат ширин аст,

Ростӣ, ин ҳунаратро зи куҷо овардӣ?

 

Имшаб аз лутфи ту Аъзам ба ғазал ру овард,

Чунки бо маҳфилат илҳоми маро овардӣ.

 

Парчами шеъри ту, Гулноз барафрохта бод,

Баски бар ойинаи шеър ҷило овардӣ.%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bc3

Бе ту

 

index

Бе ту одат карда будам, ногаҳон боз омадӣ,

Аз дили дунёи рафта ҳамчу эъҷоз омадӣ.

 

Омадӣ бо як бағал ишқу сафову иштиёқ,

Мисли собиқ боз ҳам маҷзубу танноз омадӣ.

 

Гуфта будам мекашам берун туро аз хотирам,

Хотиротам зеру рӯ кардиву дамсоз омадӣ.

 

Дидиву нодида бигрифтӣ чароғи сурхи роҳ,

Ҷумла банду домро бишкаста чун боз омадӣ.

 

Ман чу сайде рубуруят дасту по гум кардаам,

Ту агарчи боз, аммо ҳамчу анбоз омадӣ.

 

Метаровад дар нигоҳат мавҷи шеъри пири ринд,

Рост гӯ, бону, магар аз шаҳри Шероз омадӣ.

 

Бори дигар дар ҳузурат ишқ сӯям ханда кард,

Дар сукути хилвати дил шеърпардоз омадӣ.

Мусафед

187623

Омад, нишаст паҳлуи як бед, мӯсафед,
Худро ғарибу бекасу ҷо дид, мӯсафед.

Зери ҳамон дарахт, ки як ҷӯйбор дошт
Паҳлу заду нишаст ва ларзид мӯсафед.

Худро даруни ойинаи об диду баъд
Бар рӯи об хам шуду хандид мӯсафед.

Чун дид рӯбарӯи худаш дашти ташнае,
Дар чашми об лаҳзае рақсид мӯсафед.

Оҳиста лаб гушуд, саломе ба об кард
Аз ҷӯйбор, хотира пурсид мӯсафед.

Аммо ки ҷӯйбор ба ӯ эътино накард
Як ҳарф, ҳарфи тозае нашнид мӯсафед.

Дар гирудори зиндагӣ он қадр ғарқ буд
Умраш чи гуна рафт? Нафаҳмид мӯсафед

Оҳе кашид аз ҷигари пора – порааш
Дар мотами гузашта бинолид мусафед…

Як тарона

1389870216_molchit-telefon

Агар ту телфун накунӣ дили ман шӯр мезанад,
Хаёли ранҷидани ту мана дар гур мезанад.

Дига дилат наметапад барои ман, ки ишқи ту,
Ба қалби лахт- лахти ман дарбиҳи ноҷӯр мезанад.

Ҷудоӣ аз ту, о, нагӯ, ки боварам намешава,
Ки бе ту пайкони ғамат мана аз дур мезанад.

Агар ту ёдам накунӣ, мерам суроғи сарнавишт,
Мепурсам аз чи ӯ чунин дами манфур мезанад.

Агар ту ёдам накунӣ, мерам дари майкадаҳо,
Менӯшам он бода, ки ӯ ақла да тур мезанад.

Агар ту зангам назанӣ, мепӯсаму занг мезанам,
Биё, биё, ки бе ту оҳ, дили ма шӯр мезанад.

Замин афлок шуд

(Ҳамдардие ба бародар ва дусти гиромиам, Абдурашид, ки дар суги бародарашон, Мирзоюсуфи Фозил(Эшони Мирзо), инсони вораста ва фариштахисол нишастаанд.)

14441186_1228796383851134_4566010284554730789_n
Гиря кардам,
Шаб ҳама шаб гиря кардам.
Гиря дар дил,
Гиря дар чон,
Гиря дар мижгону чашмон,
Гиря дар лаб гиря кардам.

Осмонҳоро даридам,
Пар кашидам,
То ба марзи бехудӣ танҳо расидам.
Додаратро дар фалак,
Дар ҷавори қудсиён ҳамчун малак,
¬Ғарқи нури ҳастӣ дидам,
Ғарқа дар таб гиря кардам.

Шаб бирафту рӯз омад,
Шамси ахтарсӯз омад,
Қалби ман дар сӯз омад,
Дар азои марги кавкаб гиря кардам.

Оби чашмам ҷӯи хун шуд,
Осмон омад замину вожгун шуд,
Зиндагӣ зеру забун шуд,
Рӯ ба сӯи хонаи Раб гиря кардам.

Сад дареғ аз марги шамси синаҳо,
Сад дареғ аз сайқали ойинаҳо.
Бехабар Эшони Мирзо даргузашт,
Сад дареғ аз ҳамдили деринаҳо.

Ӯ бирафту оламе ҳамроҳи ӯ дар хок шуд,
Ӯ бирафту бори дигар хок бо ӯ пок шуд.
Ӯ бирафту аз каёну фарри ҷисми поки ӯ
Гӯшае аз ин замин як пораи афлок шуд.

Дехаи мо

10696236_1512921738979636_438908425166352083_n

 

Деҳаи мо
Қаблан як пули кучак дошт, ки факат бо хар
Ва ё
пои пиёда
Кас аз он вориди русто мешуд.
Ва ба хотир дорам ман,
Он замон
Хонаи бобоям ҳар шаб
Мусофир ва меҳмоне дошт.
Деҳаи мо акнун
Чун ҳама деҳаи куҳҳои баланд
Пули мошингузари маҳкаму хубе дорад.
Хонаҳо низ бузургтар шудаанд.
Вале
Он пули куҳна
Аз кафи суннатии деҳаи мо
Ҳамчу тиллои Зарафшон рафтаст
Ҳамраҳаш бобоям
Ба суроғи …
Меҳмон рафтаст.

Хазон омад суроги ман …

Зи боғу ҳар дарахти хонаам буи падар ояд,
Садои форами модар ба гушам ҳар саҳар ояд.

Падар дар боғ «меҷунбад» ва модар хона мерӯбад,
Маро ин манзара ҳар лаҳза дар пеши назар ояд.

Падар устураи ҳаммат ва модар рамзи хубиҳо,
Ба умедам, ки ин толеъ ба ман бори дигар ояд.

Падар камҳарфу сокит буду ман инро надонистам,
Ки аз мавҷи нигоҳи камсухан ғам бештар ояд.

Ва инро хам надонистам дар он шабхои бехоби,
Ки модарро зи дарди сар чунин ох аз чигар ояд.

Хазон омад суроғи ман, чу ҳарду аз барам рафтанд,
Баҳорамро кунун бингар, ки лола хунҷигар ояд.

…Хаёлам ҳарду руи кат нишаста чашм дар роҳанд,
Ки як фарзанди маҳҷуре чу Аъзам аз сафар ояд.

Дилам як дуст мехохад …

 

images

“Дилам як дуст мехоҳад, ки хеле меҳрубон бошад”
Ва ҳар чи дар дилаш дорад, ҳамонаш дар забон бошад.

Сухан аз сидқ кам гуяд, валекин дар амал содиқ,
Ҳамон бошад ба пеши ман, ки дар ҷисми худ он бошад.

Нагуяд “ҷони ман ҳасти”,вале дар ҷодаи ёри
Тани афсурдам манро тавону руҳу ҷон бошад.

Дилам як дуст мехоҳад, ки якру бошаду яксу
Дар уфқи ноумедиҳо чу овои азон бошад.

Вуҷудаш болу пар бошад ва меъроҷе диҳад ҷонро
Мани зиндонии “ман”ро шабеҳи нардбон бошад.

Зи ёрони шаробию кабоби хаста шуд, хаста,

Дилам як дуст мехоҳа,  ки дур аз ину он бошад.

Дилам як дуст мехоҳад, мехоҳад, вале донад
Чунин дусте, ки мехоҳад, вуҷудаш дар гумон бошад.

Туро бахшидам

 

Аз он рузе ки дар ишкат ватан кардам
Худамро дар чахони худ кафан кардам
Фаро рафтам зи эҳсосу тахаййулҳо
Ва дар дарёи дил татҳири тан кардам.

Наранчидам, ки гулҳоро хазон кардӣ
Кавиреро барои худ чаман кардам.

Туро бо чумла хубу зишт бахшидам
Худамро дар худам тандиси МАН кардам.

Бубин,  дар инзиво афтодаму бо ту
Дар ин даҳри арусакҳо сухан кардам.

Кунун дури магир аз ман ки аз дури
Туро дуздидаву дар ту Ватан кардам

 

ДАРС

lovely-sad-wallpaper

 

Дируз

Вақте ба оромгохи волидонам  рафтам,

Бори дигар дарк кардам, ки

Падару модарам

(Худо биёмурзадашон!)

Агарчи ба ман бисёр чизхоро омузонданд,

Аммо

Наомузонданд, ки бидуни онҳо

Чи гуна  бояд зиндаги кунам.

ЗОДРУЗАМ

14221741667

 

Зодрузам

Маргрузи солҳои рафтаам,

Солҳои рафтаву бо хеш бурда

Сад манеро аз вуҷудам,

Сад наворо аз сурудам,

Сад ҳазорон хислату андешаро

Аз фарозу

аз хилоли тору пудам.

 

Солҳое, ки пур аз

Рузу ҳафта,

Моҳ буданд,

Бо ғаму бо шодмонӣ,

Бо суъуду бо суқут,

Бо нолаҳои дар сукут

Ҳамроҳ буданд.

 

То ки оям то ба ин руз,

Солҳо аз ман гузаштанд,

Ё гузаштам ман аз онҳо.

Ин гузашту ин гузаштан,

Гоҳ ғурбат аз куҳистон суи дашт,

Сухтан дар кучаҳои  гарму доғи бедарахт,

Хокро оғуш кардан ҳамчу рахт,

Рафтане гоҳе бидуни бозгашт.

 

Гоҳи дигар ин гузашту ин гузаштан,

Ҳамчу рузи як асири банду зиндон,

Ҳамчу назъу кандани ҷон,

Мегузашт, аммо… вале … истода буд,

Қисмате буд,  ки Худояш дода буд.

 

Солҳо аз ман гузаштанд,

Солҳои сориқони кӯдакӣ,

Ғосибони ганҷу файзи олами афсонаҳо,

Селҳои бурда аз куи ҷавонӣ хонаҳо,

Карда вайрон  кушкҳо, кошонаҳо.

 

Дар хилоли солҳо додо шудам,

Шукри беҳад, баъд аз он бобо шудам.

То шудам додо, шудам огаҳ зи ранҷи волидон,

Дарк кардам зинда — зинда кандани ҷон.

 

Буд соле, ки падарро даррабуд,

Олами ғамро ба руи мо кушуд,

Модари дилсузро  аз мо гирифт,

Файзу фарри рузро аз мо гирифт.

 

Ман кунун ин руз,

Солрузи омадан бар ин замин,

Дар азои солҳои рафта гирям,

Ё ки хандам бар ҳама буду набуд?!

Ҳарчи буда ҳарчи ҳасту ҳарчи мехоҳад шудан,

Шукри ҳар дарду ғами он солҳо,

Шукри ҳар бешу ками он солҳо,

Шукри беҳад,

Додаӣ аз солҳо шастам, Худо,

Кардаӣ аз ишқи худ мастам , Худо.

Баъд аз ин аз ман нагирӣ шасти ман,

Баъд аз инам ту бигир дастам, Худо!

 

 

 

 

 

 

 

КОБУС

s55754908

Дар ру ба руи ман
Як сояе аз рафтаҳои дур,
Дар шакли як шабаҳ
Сангар гирифтааст.

Ва
Ин манам, ки дар тирраси у
Худро фиреб медиҳам:

— Кобус!

Марсияе дар суги устод Неъмат Оташ

IMG_3687

 

 

Як неъмати биҳиштие аз ҷамъи мо бирафт,

Моро биҳишту сокиту беэътино бирафт.

Боре нагуфт ҳоли мо бе ӯ чӣ мешавад,

Нодида дид ойину расми вафо, бирафт.

Ҳар ҷо ҳузӯри гарми ӯ аз ишқ ҷилва буд,

Он усваи муҳаббату файзу сахо бирафт.

Оташ куҷо, ки Неъмати мо Шамси ишқ буд,

Бо ишқу шури Мавлавӣ бар кибриё бирафт.

Аз дидаҳо бирафтаву дар синаҳо нишаст,

Ёрон, рафиқу ҳамнафаси бериё бирафт.

Ӯ рафту гуфт, будани мо ҷумла рафтанист,

Аз ин фано раҳидаву бар он бақо бирафт.

Фикр мекардам …

“Фикр мекардам азизам, дидам аслан нестам”*,
Дар миёни ҷамъи “ман”ҳо ҷумла ҳаст, ман нестам.

Дар талоши “мо” шудан худро задам бар сангу чуб,
Дӯстиҳоям надиданд, арчӣ душман нестам.

Ҳар кӣ розе гуфт ганҷи сина кардам ҳарфи ӯ,
Туҳмати беҳуда кардӣ, ман ки кавдан нестам.

Аз хиёнат мегурезам то маро дар тан сар аст,
Бар ҳама қавле, ки додам содиқам,“зан” нестам.

Дар ҷаҳони неку бад чун хайли гӯли соддадил,
Аз фиребу ифтирову фитна  эман нестам.

Захмҳое мерасад бар рӯҳу тан, донам яқин,
Дар ниҳоят мекушандам, охир оҳан нестам.

*Аз Ораши Воқеъталаб

 

 

 

 

Худситез

11987202_946320778772566_1879162655774295600_n

Эй ки дар ойинаат худро тамошо мекунӣ ,
Каҷдилӣ, худро вале ойинасимо мекунӣ.

Борҳо мехонамат, аммо чаро беэътино
Меравӣ, худро шабеҳи куру аъмо мекунӣ?

Гуфтаандам ин авохир бемуруват гаштаӣ,
Бо ҳама, ҷуз бастагон меҳру муросо мекунӣ.

Эй бародар, аз чи берун мондаӣ аз ҷамъи мо?
Чунки кори зишти Рулину Яҳудо мекунӣ?

Хешро дар чорчуби одаму одамгарӣ,
Бо таби бегонахоҳиҳот расво мекунӣ.

Эй ки як дам нестӣ дар маҳзари Парвардигор,
Бо дами маснӯъ тақлиди Масеҳо мекунӣ.

Куҷоӣ…

lovely-sad-wallpaperҲама дардам, ҳама дардам куҷоӣ модари пирам,
Куҷоӣ, эй падар, эй муттако, эй пири дастгирам.

Ба зери бори якрангӣ зи ғам хам мешавам ҳар дам,
Куҷо бигзорам ин бору зи кӣ дарси вафо гирам?

Маро танҳо раҳо кардеду рафтеду нагуфтедам,
Ки ман ҳам дар камони зиндагӣ дар ҳукми як тирам.

Зулоли ранҷи бемеҳрӣ дарунам мекунад туфон,
Чӣ хоҳад шуд тақдирам, кӣ хоҳад гуфт таъбирам.

Вузу дар ҷуйи ашки худ нашуд бар дарди ман чора,
Кунун дар хуни худ ғарқам зи ҳастӣ дилгиру серам.

Абас дар интизорам ман, падар модар намеоянд,
Ва бори бекасӣ бар душу рузе хаста мемирам…

Зиндагӣ як достони шод нест…

444056_vVtRpmVl

Каҷравӣ ойини фарзин будааст,

Каҷравонро каҷравӣ дин будааст.

Неши ақраб достони дигарест,

Неши аблаҳ лек аз кин будааст.

Аз нигоҳи одамони каҷназар,

Сурати ойина чиркин будааст.

Ишқро бахшида сад ранги дигар,

Чун матои ишқ рангин будааст.

Ошиқиро турфа маъно кардаанд:

Масдари у рахту болин будааст!

Зиндагӣ як достони шод нест,

Руи шодӣ гоҳ ғамгин будааст.

Гоҳ талхӣ оварад бар комҳо,

Гоҳ талхиҳош ширин будааст.

Каҷравон каҷбину каҷандешаанд,

Каҷравонро корашон ин будааст.

Сипос аз дустонам

23

Дар рузҳои таҷлил аз 60 солагӣ тане чанд аз азизон бароям туҳфаҳое мондагор таҳия карданд.Бо арзи иродат ва сипоси фаровон ин абёти самимиро пешкаши дустон мекунам.

 

Беҳрӯзи Забеҳулло

Барои дӯстам Аъзами Хуҷаста-шоири зулолсаро!

 

60-сол қалам бадасти бедор будӣ,

60-сол ту ҳомили ҳамин бор будӣ.

60-сол ба гардани қалам дасти ту буд,

60-сол қаламкашу қаламдор будӣ!

 

*   *   *

Дар мулки сухан хуҷаста бодо шастат,

Ҳаргиз нахурад замин, қалам аз дастат

Шаст соли дигар ҳар ки бихонад шеърат,

То рузи қиёмат бишавад сармастат.

*  *  *

Шогирди дабистони Хуросон будем,

Дар Кобулу Шерозу Сифоҳон будем,

Ёдат наравад хотираи субҳи умед,

Дар маҳфили риндони Хуросон будем.

*    *   *

Гаҳ васфи Ватан кардиву гаҳ васфи нигор,

Гаҳ аз ғами худ гуфтиву гаҳ аз ғами ёр.

Шоир ҳамеша дар камини маъност,

Сайёд ҳамеша дар пайи сайди шикор!

 

 

Маликнеъмат

 

Бахшида ба 60-солагии дӯсти суханвар Аъзам Хуҷаста:

Мо барои хеш не, баҳри дигарҳо зистем,

Дар миёни ҷамъият хомӯшу танҳо зистем.

То шиносад миллати моро ҳама рӯи ҷаҳон,

Гаҳ дар Эрон, гоҳ Афғон, дар ҳама ҷо зистем.

Ҳар киро додем даст, аз остини мо гирифт,

Зишткориҳо фузун дидему зебо зистем.

Ҷои мо гоҳе агар дар чашми ёрон танг буд,

Мешавад гуфтан магар онро, ки ноҷо зистем?

Умри мо бо нуқтаи холи нигоре хатм шуд,

Ҳамчу Маҷнун дар ғами Лайлои фардо зистем.

Зиндагӣ зебост, оре, лек аз диди дигар,

Талхҳо хурдему ширину гуворо зистем.

 

Инъоми Темуриён

Муборак зодруз Аъзам Хучаста,

Зи ашъорат ба дилхо гул бираста.

Хама олам зи ашъорат мусаффо,

Хама шеърат чу гулхои даста даста.

Намуда куҳ сари таъзим ба маънӣ,

Зи ҳарфи шеъри ту олам хучаста.

Дили покат илохо дар амон бод,

Аё пири хирад Аъзам Хучаста.

 

Нурали Нурзод

Хуҷаста, эй Хуҷаста, эй Хуҷаста,

Нагардӣ ҳеҷ гоҳе дилшикаста.

Ба шасти нав расида шасти шастат,

Расӣ бар шасти дигар ҷаста ҷаста.

Баҳори шасти ту бодо хуҷаста,

Хуҷаста, эй Хуҷаста, эй Хуҷаста.

Ҳамеша рўи роҳат гул бирезад,

Дарахти умру ёри барнишаста.

 

 

Ҷӯра Юсуфӣ

Эҳдо ба 60-умин зодрўзи Аъзами Хуҷаста

Дар дили мо шод бо ғам буду ҳаст,

Ин ду аз даврони Одам буду ҳаст.

Хандаҳои ашкборамро бубин:

Аз пайи ҳар сур мотам буду ҳаст.

Шоми тору рўзи равшан бо ҳаманд,

Гуссае бо бўса тавъам буду ҳаст.

Ман чи гўям аз висолу ҳачри дўст,

Шахд бо заҳре пайи ҳам буду ҳаст.

Маҳфили ёрони ҳамдам чаннатест,

Беҳтарин соат ҳамин дам буду ҳаст.

Чом бар каф, шеър бар лаб, дил ба ёр-

Расми озодони олам буду ҳаст.

Аз чавони то ба пирӣ омадем,

Дар канори Ҷўра Аъзам буду ҳаст!

 

Мирзоҳайдар Умарзод

Эҳдо ба зодрузи дустам Аъзам Хуҷаста

Коғази испедро карда сияҳ,

Сабз карди дафтари ашъори дил.

Шасти умрат бишканад шасти аҷал,

Эй, китоби дидаи бедори дил.

 

Мерави хомушу бо барқи нигоҳ,

Оташе дар чони гулҳо мезанӣ,

То бимонад хушранг боғи дилат,

Бо муҳаббат хори гулҳо меканӣ.

 

Хаста мебинам туро гоҳе ба роҳ,

Аз саволу аз чавоби беҳисоб.

Саҳфаи дил аз муҳаббат ранг деҳ,

Бар ҳама ночуриҳо мекун хитоб!

Кутоҳ, аммо …

1618001_603171026403491_2067883632_o

Овора нестам,
Эҳсоси ғурбат надорам,
Аммо
Сояи бегонагӣ ҳамеша ҳамроҳам аст.
***

Намедонам чаро
Вақтҳои охир
Ҳатто дар хобҳои парешони шаб
Лаб зери дандон мегирам.

***

Ман намояндаи порлумоне ҳастам
Ки дар он
Ибтикор “вето” мешавад,
То инфиҷорҳои баъдӣ
Ба усулгароён нисбат дода шаванд.

***

Биё,
Бо ҳам ба гузаштаҳо равем,
Ва ин бор аз роҳе баргардем, ки
Барои пулиси “афсус”
Посгоҳе набошад.
***

Лаби дарё нишин
Ва гӯш ба бод супор,
Ман ҳама чиро ба бод гуфтам.

****

Дар “ҷанг” бо ту шикаст хурдам
Аммо ҳануз
Ишғолам накардаӣ.

***

Барои ин ҷо омадан хеле шитоб доштам,
Аммо имрӯз
Маҷоли дубора рафтанро аз ман гирифтаанд.

***

Афсус…
Ту дар ман мурдаӣ,
Ва ин ҳама омаданҳоят
Фотиҳахонӣ дар сари гӯр аст.

***
Дар ин зимистон
Барои дилхушии мо
Яхҳо гул кардаанд,
Аммо ба ту тақдим намекунам:
Гармои дастонат барои онҳо корсоз нест.

Рузе

Picture8044

Рузе
Поёни умри ман
Оғози будани санге мешавад
Бар руи мазори ман
Чун ёдгори ман.

Бими он дорам …

1423611113144222302718898565713113149248

Бими он дорам, ки ҳаррофон муваффақ мешаванд,
Мактаби лаффозиро асбоби равнақ мешаванд.

Гапфурушӣ мекунанд аз миллату ишқи Ватан,
Дар фазои худшиносӣ ақли мутлақ мешаванд.

Бими он дорам, ки аз гулбоғи шеъру шоирӣ
Булбулон табъиду ғукон масти вақ вақ мешаванд.

Почахорӣ мешавад меъёри истеъдоду ақл,
Соддабоварҳо ба ин харпода мулҳақ мешаванд.

Бими он дорам, ки дар шатранҷи наҳси ин замон,
Хайли ин навкиса шоҳу боқӣ байдақ мешаванд.

Муршиди ин қавми зудбовар дар ин ошуфтагӣ,
Иддаи бемазҳаби шаййоду аҳмақ мешаванд.

Бими он дорам, ки ин савдогарони касфуруш,
Муддаӣ бар маслаку дори Аналҳақ мешаванд.

Бояд рафт

normal_Avazak_ir-Boy159

“Он чунон рафтам, ки гуё аз азал ҳаргиз набудам”
Фарзона

 

Моро барои рафтан овардаанд
Ва гоҳе бояд рафт.
Ҳатто хориҷ аз навбат
Ва зудтар аз онҳое, ки мехоҳанд бираванд,
Бояд рафт.

Вақте ки ормонҳоят, ошиқонаҳоят
Бо бемеҳрӣ
Дар сояи сармоя масмум мешавад,
Ва нури чашмонат дар зулмоти бетаваҷҷуҳӣ
Гум мешавад,
Бояд рафт.

Вақте мебинӣ муддаъиёни миллатдуст
Фақат дар сухан
Ва лаффозиҳои ҷодугаронаи тамаъварз
Ғамхори миллатанд,
Ки дар асл ин миллатро решаҳои зиллатанд,
Бояд рафт.

Дар ҷустуҷуи чоҳе амиқ
Барои дафни ормонҳоят,
Ки бо ишқҳои дар даруни кисаҳо шаклгирифта
дар ҳутел ва опртмонҳои шик,
Акнун ба ҳукми  зуболаанд,
Бояд рафт.

Рафт бояд, рафт,
То ки бо ин рафтан
Маънии азму талошат монад,
Ғурурат монад,
Шуурат монад.
Ва аз оне ки бимонӣ ва бо дасти тиҳӣ,
Бо дили пур бояд рафт!

Бале, бояд рафт,
Вале,
На ончунон ки набудаи ҳеҷ гоҳ,
Ва бирав,
то буданат ёд ояд,
(Агар он ҷамъ дорад башаре!)

Эй хушо, бар обшори офтоб

(Баъд аз шунидани хабаре ки фалонӣ даргузашт…Умраш боки бод)

 

Бехабар будам ки омад ин хабар:

“Як азизе рафта аз дори ду дар”

 

Оҳ, сад оҳ …

Бори чандум зиндагӣ дар ман фано шуд

Ин тани пажмурда дар дам хонаи сугу азо шуд.

Нолаам шуд оташе дар ҳанҷара

Дуди ғам шорид

зи бому панҷара,

Олами беранги ман шуд зеру ру

Ман даруни гури тан рафтам фуру.

 

Гуширо бардоштам,

Оҳ, оҳ…

Чи ҳоле доштам,

… Маликнеъмат…

Ва гуфтам:

Шоире аз маҳфили мо кам шуда

Мотамистон синаи Аъзам шуда.

Рафта сарве аз гулистони баҳор

Лолаҳо хуни дамида дар мазор…

 

Ҳардуро то ин хабар додам хабар,

Қалб шуд дар синаам хоку ҳаҷар

Зиндагию ҳарчи моли рузгор,

Шуд барои ман шабеҳи гури тор.

 

Эй хушо, бар ҳарчи аъмоли савоб,

Эй хушо, бар обшори офтоб,

Ин хабар то лаҳзае такзиб шуд,

Дар вуҷудам ид шуд!

Он ки рафта аз ҷаҳон як хонуми ҳамноми у

Нури Ҳақ борад ба субҳу шоми у.

 

Эй Худо, сарви равон поянда бод

Дар ҷаҳони шеъри дилҳо зинда бод!

Эй хоб

111Эй хоб!

Ба хотири хар чи мукаддас аст
Имшаб барои лахзае
Ба хонахои дидагони ман
Ба ин диёри гури нурхо биё

Оре биё,биё,

Бегонаги накун
Боре бубин ки рафтагони орзу
Дар ин кавири гамзада
Дар чисмхои фосиди худ ох мекашанд

Ин чо чанозахо
Дар корвони интизор
Бори надомати арвох мекашанд

 

Эё хоб!
Ба хотири он офаридагори ту

Имшаб суроги хонаи чашмони ман бигир
Гард дер мекуни
Имшаб
Ва ё ки як шабе

Ман  дар диёри рафтахо

Охиста мешавам асир…

4.05.2014
Дармонгохи «Сохил»

Ишкхоро дар вучудам дафн кард

s26981677

Ишкхоро дар вучудам дафн кард
Тоатамро дар сучудам дафн кард

Ин хамон иблиси одамруй буд,
Будахоро дар набудам дафн кард

Лаззати ангезаро дар ман бикушт
Он чахоне ки кушудам, дафн кард.

Бо хама найранги хамчун анкабут
Шавкро дар тору пудам дафн кард

Ох аз ин навхочаи бе хуввият
Шодихоро дар сурудам дафн кард

Чун хуруси бемахал фарёд кард
Субхро дар шоми дудам дафн кард

Хайрати ойина дар у пора шуд
Сайкале ки ру намудам, дафн кард

(Ғазалгунае дар ҳузури Мавлоно)

 

Вақти гул асту куҳу саҳро хуш аст
Лабшакареву лаби дарё хуш аст

Соқи майи соф ба соғар бирехт
Хурдани он софи мусаффо хуш аст

Акси рухаш дар қадаҳам ханда кард
К аз карамаш бодаи ҳамро хуш аст

Ошиқи у ёди дигар кай кунад
Ёр чу яктост, ба якто хуш аст

Ишқ саропои диламро гирифт
Ин дили мо бе сару бе по хуш аст

Руҳи маро суи биёбон мабар
Дар бари ту, дар лаби дарё хуш аст

 

Дар поёни шаби ялдо

1491756_588264281227499_556142991_nArjangТу монанди зимистонӣ
Ва барфи сарди эҳсосат
Ба дунёи дили холӣ зи болопуши гарми ман
Чи бераҳмона меборад.

Ту монанди зимистонӣ

Ва медонӣ,
Ки ман дар руи барфи тоза мехоҳам
Ғазал аз ишқ бинвисам,

Ва дар сармои доғи пайкарат сузам

Дар интизори раҳгузар

wtdjc0

Балкони хонаам як чорроҳа аст,
Ҳайрон нишастаам.
Шояд зи раҳ рассад

Як марди раҳгузар
Ояд,
Бигуядам:
Барф омадасту ҷодаҳо испед мешавад,
Дар хонаҳои сарди бе чароғ
Рушан шарораи уммед мешавад…

Аммо “диёри собирон”,
Яъне,
Ин сарзамини точикон,
Дар САБРи акбар аст,
САБРе ки аввалаш оғози бардагӣ,
Аммо “музайян” аст бо хулқи бандагӣ.

….
Балкони хонаам
Сард асту бе чароғ,
Кай мерасад зи раҳ он марди раҳгузар,
К ин сабрҷомаро

Аз пайкари ин халқи нозанин,
Ин обу ин замин,
Садпора созаду озодиаш диҳад
Аз ғам раҳонадаш
Ободиаш диҳад?!

Велосипеди бачагона

Қиссаи велосипед ё ҳамон сечархаи бачагона, яке аз саҳифаҳои рангину ширин ва фаромушнашудании даврони кудакӣ аст, ки ҳар аз гоҳе нохудогоҳ ба суроғам меояд ва маро ҳар бор дар оғуши дунёи зебои кудакӣ қарор медиҳад…
Шаш сола будам.Дар яке аз рӯзҳои бехабариҳои даврони кудакӣ, дар саҳни ҳавлӣ машғули тамошои китоби “Алифбо” и аппаам будам.(Вай дар синфи якум мехонд).Беш аз ҳар чизи дигаре, тасвири бачаҳое ки савори сечарха бозӣ мекарданд, ба ман писанд буд.Дар олами руъёҳои кудакӣ ғарқ шудам ва худро яке аз он бачаҳои велосипедсавор тасаввур карда, лаззат мебурдам…

— Саид, китобҳоро надаррон ки муаллим аппаатро чанг мекунанд, ин таъкиди модарам(Худо раҳмат кунад!)  манро аз олами хаёлҳо берун  овард.
—  Не, фақат тамошо мекунам, ҷавоб додам ва пурсидам:

—  Додом барои ман аз ин  сечархаҳо мегиранд?
Модарам хеле умедворкунанда гуфтанд,” агар бачаи нағз шавӣ, ҳатман мегиранд”.

Он рӯз бештар аз ҳар вақти дигар аз кор баргаштани падарамро(Худо раҳмат кунад!) мунтазир мондам.Мехостам аз забони худашон шунавам ки бароям сечарха мегиранд. Ва ҳамин тавр ҳам шуд, гуфтанд ягон рӯз бо ҳам рафта аз бозор мегирем.

То он вақт аз деҳа ба ҷое нарафта будам ва бесаброна “ягон рӯз” ро мунтазир будам ва тез тез аз модарам мепурсидам:” оча, кай ягон рӯз мешавад?”

Модарам мегуфтанд “ҳар вақт додот камкортар шуданд, туро ба бозор мебаранд”…

Ниҳоят он “ягон рӯз” фаро расид. Як бегоҳ падарам гуфтанд:пагоҳ ба район меравем, агар бахтат омад кунад, соҳиби сечарха мешавӣ.

Тобистон буд ва ҳаво гарм.Субҳи барвақт ҳамроҳи падарам савори автобус ба “Янтоқ”(ҳоло Бустон), маркази район омадем.Ба ҳар мағозае ки мерафтем савол якто буд: “велосипеди бачагона доред?” ва ҷавоб ҳам тақирибан як буд: “не”.Фақат дар як мағоза гуфтанд ки эҳтимолан охири моҳ барояшон меоранд.
Руз аз нисф гузашт.Падарам гуфтанд, “ биё, ягон чи мехурем, баъд ду магазини дигарро, ки каме дуртар аз ин ҷо ҳастанд, хабар мегирем, насибат бошад, меёбем”.

Ба ёдам нест он рӯз чи хуроке хурдем, аммо ба ёд дорам ки баъд аз хурок ҳалво хурда будам.Ҳалвои ширин ва хеле бо лаззат. Аз ошхона берун шудем, ҳаво гарм буд.Падарам дар як даст борхалта, бо дасти дигар аз дасти ман гирифта, роҳи ҳамон мағозаҳоро пеш гирифтанд.Хира хира ба ёд дорам, ки аз як теппа гузаштем ва дар як маҳаллае ба мағозае, ки бештар ба хонаи истиқоматӣ монанд буд даромадем.Ба  саволи падарам фурушанда ҳамон ҷавоби “не” ро дод.

Аз он ҷо берун омадем.Ман хеле бо умед ба падарам нигоҳ мекардам ва ба ин фикр будам, ки падарам ҳатман бароям сечархаи руъёиро меёбанд.Дар тасаввури мани шашсола ин буд ки падарҳо ба ҳар коре қодир ҳастанд ва падарам ҳатман бароям сечарха мегиранд.Ҳамин вақт буд ки падарам гуфтанд, “ба назарам имрӯз толеъ надорӣ”.Пурсидам,” кай толеъ дорам?”.Гуфтанд, “ҳатман ягон рӯзи дигар”.

Боз хеле пиёда роҳ рафтем ва ба як мағозаи дигар расидем.Дар он ҷо ҳам сечарха набуд.(Дар зимн, бо гузаши 30 сол, соли 1991, вақте дар рӯзномаи ноҳиявии “Машъал” кор мекардам, рӯзе дар ҳайати муфаттишони назорати халқӣ ба ин мағоза омадам.Мағозае дар ду километрии маркази ноҳия.Он вақт фаҳмидам, ки 30 соли қабл падарам чи қадр пиёдаравӣ карда буданд.)

Мо он рӯз сечарха наёфтем, аммо лаззати ҷустуҷуи он, меҳрубониҳои падар, рафтан аз як мағоза ба мағозаи дигар, дар хотири мани кудак барои ҳамеша нақш баст.Тасаввурам ин буд ки сечарха дорам ва аксам ҳам дар китобҳо чоп шудааст ва аз ин лаззат мебурдам…

Он вақт на, аммо баъдҳо эҳсос кардам ки он рӯз падарам чи қадр хаста шуда буданд, аммо меҳри падарӣ иҷоза намедод ки ин хастагиро ба рухи ман кашанд.Ёдам ҳаст гуфта буданд: хафа нашав боз ягон рӯзи дигар ба шаҳр барои велосипед меравем.

Чунин сафаре дигар такрор шуд ё нашуд, хотироти чандоне надорам, аммо лаззати сафари аввал дар ёди ман барои ҳамеша боқӣ монд.Акнун, ки даврони кудакӣ фақат гоҳ гоҳе меҳмони хобҳои ман мешавад, бароям дидани кудакони деҳотӣ, ки ҳамроҳи падар ё бобои худ ба шаҳр меоянд, баёдоварандаи ҳамон лаҳзаҳои  беш аз 40 соли гузашта аст.Ба онҳо бо ҳавас нигоҳ мекунам ва дунёашонро тасаввур мекунам.Тасаввур мекунам, ки бегоҳ ба хона баргашта, дидаю надидаҳои худро ба додару хоҳар ва ҷураҳои худ чи гуна бо шавқ нақл мекунанд.Ман ҳам бегоҳи он рӯз ва чандин рузи дигар сафар ба шаҳрро ба ҷураҳоям таърифу тавсиф карда будам ва ин бароям камтар аз лаззати доштани велосипед набуд…

 

Як шабе

Бо дуруд ба зиндаёд Фаридуни Мушири

 

 Як шабе бе ман аз он куча гузар кун

Лаҳзае чанд

Ба дари бастаи он хона назар кун

Аз раҳи хотираҳо ворид шав

Руи он тахт нишин

Атри ёди бари ҳам буданро

Бишаму

масту девона бишав

 

Бирав оҳиста канорам бинишин

Ва сигоре бигиру рушан кун

Ва бихон:

*Шаб асту ёди ту маро пур аз чавона мекунад

Чи кардаи ки дил туро чунин баҳона мекунад*

 

Ту факат ашк марез

ки ҳарду дидем

ашк ачаб бадюмн аст

Ва чи осону чи роҳат

Баъди он гиряву ашку нола

Ману ту дур шудем аз ҳаму бечора шудем

Дар ду шаҳре ки шабеҳи даштанд

Ҳарду овора шудем

 

…Ту дар он хона маро бо худ бин

То ки шояд зи хами фосилаҳо

Лаҳзае дар бари ту осоям

Ва дар ин олами пур шебу фароз

Биёбам чоям!

Уро шинохтед ?

Дируз ногаҳон

Аз зери сояи офтобсухтаам

Марде баланд шуд

Марде ки кулабори холиаш

Аз рафтаҳои бенишони ман

Бод карда буд,

Марде ки бо сукути худ

Ногуфтаҳои дар гулу бишкастаи маро

Фарёд карда буд.

 

Чашмони бастаи ин марди ошно

Чун шишаҳои панҷара

Аз гарди пои обирон

Ожанг баста буд

В-аз неши нолаи хомуши бодҳо

Гуйи шикаста буд.

 

Ин марди сояи офтобсухтаам

Аз худ рамидаву аз ман фирорӣ буд

В-аз ракси суфиёнааш

Дар пайкари хамидаи зарди хазониаш

Савте зи сарви хастаи фасли баҳорӣ буд

Сабре зи интизорӣ буд

 

Ман дар баробари ин марди ошно

Як ношиноси гумшуда дар водии сукут

Як колаби тиҳӣ аз шавки интизор

Як раҳраве ки сояаш

Аз у гусаста буд

 

…….

Уро шинохтед?

Оре، Хуҷаста буд!

Абас набуд (ислох)


Чй рузхо гузаштааст
Ки аклро нафас набуд
Парандаи сабурй дар кафас набуд
Маро ба чуз надидани худам хавас набуд
Барои пилки нахси дидаам
Ба хирмане губори хас набуд

Чй рузхо, чй рузхо
Ба руйи теги му давидаам
Ба куллахои изтиробу иштиёки дил расидаам
Зи боли абрхо гирифтаам
Ва домани пур аз сароби сояро кашидаам
Ки дар рикоби корвони рохиён танини нолаи чарас набуд

Чй рузхо, чй рузхо
Ки хам шудам ба зери бори зиндагй
Чу мучриме шитофтам ба суи дори зиндагй
Зи худ рахо шудам чу бод
Ман аз фишори зиндагй
Ки лоуболу бепанох мисли ман магас набуд

Чй рузхо, чй рузхо
Надида будаам набуди бударо
Дари зи лутфу мехрубонию сафо кушударо
Нигохи гарми гусса аз дилам зудударо
Насими гарди гам зи суратам рабударо
Ва ёфтам
ки он хама дуо абас набуд!

%d такие блоггеры, как: